Wednesday, July 24, 2013

BILAKAH NUZUL AL-QURAN?

TARIKH SEBENAR NUZUL AL-QURAN ?


Peristiwa Nuzul al-Quran memberi makna terlalu besar kepada umat Islam dan kehidupan Nabi SAW khasnya.  Ayat al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan Malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat hingga menjadi lengkap sebagaimana kitab al-Quran yang ada pada kita hari ini.

Al-Quran dinukilkan kepada kita secara mutawatir, pasti dan qat’i serta ditulis mashaf yang hari ini lebih dikenali sebagai mashaf ‘Uthmani. Adalah wajar bagi umat Islam mengkaji sejarah al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya.

Umumnya Al-Quran diturunkan turun pada malam al-Qadr dimana malam al-Qadr pula berada pada 10 malam-malam terakhir Ramadhan. Ini berdasarkan Firman Allah SWT.:

1). Surah al-Baqarah, ayat 185

“Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekelian manusia, dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah.” 

2). Surah al-Dukhan ayat 3

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat.”

3). Surah al-Qadr, ayat 1

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar.”

Ibnu Abbas RA semasa menjelaskan maksud firman Allah SWT melalui ayat-ayat di atas berdasarkan pertanyaan Atiyah bin Aswad telah berkata ; " Al-Quran di turunkan dalam bulan Ramadhan pada malam Lailatul-Qadar dan Lailatul-Qadar itu merupakan malam yang berkat”.

‘Malam yang berkat’ yang dinyatakan Allah SWT dalam surah al-Dukhan itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan dan rahmat, yang lebih besar keutamaannya dari amalan seribu bulan. Maka Allah SWT telah memilih tarikh turun kalam-Nya buat pemimpin umat sejagat Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kemuliaan itu untuk berlaku pada hari yang mulia iaitu malam al-Qadr itu sendiri.

Ketiga-tiga ayat ini menunjukkan penurunan berlaku pada bulan Ramadhan dan secara khususnya ia diturunkan pada malam al-Qadar yang merupakan suatu anugerah Allah buat mereka yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadhan.

Di sini dibawakan tiga (3) pendapat mashyur berkaitan tarikh penurunan al-Quran (Nuzulul Quran) kepada nabi SAW :

Pendapat (1)    = 17 Ramadhan

Iaitu pendapat daripada Ibnu Ishak, Syeikh Al-khudhari, riwayat Al-Waqidi menerusi abu Ja'far Al-Baqir.  Pendapat ini disandarkan kepada tarikh berlakunya perang Badar pada hari Jumaat 17 Ramadhan, sebagaimana  Firman Allah : 

Ertinya: "Dan ketahuilah, bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya satu perlimanya (dibahagikan) untuk (jalan) Allah, dan untuk RasulNya, dan untuk kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ibnus-sabil (orang musafir yang keputusan), jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh Kami (Allah) kepada hamba Kami (Muhammad) pada "Hari Al-Furqaan", iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera (Islam dan kafir, di medan perang Badar). Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”

Ayat tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan Nuzul Al-Quran. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ayat tersebut hanya penjelasan tentang hukum pembahagian harta rampasan perang seperti yang terdapat pada awal ayat tersebut.

Ulasan : Menurut ulama ‘al-Jarh wa al-Ta’dil’ Al-Alwaqidi Bin Waqid al-Aslami seorang perawi yang sangat lemah (matruk) dan tidak diterima riwayatnya. Pendapat ini juga ditolak oleh Syeikh al-Zarqani kerana ia bercanggah dengan pendapat yang masyhur lagi sahih.


Pendapat (2)    = 21 Ramadhan

Iaitu pendapat Syeikh Safiy al-Rahman al-Mubarakfuri yang bersandarkan kepada hadith tentang kelebihan berpuasa pada hari Isnin. Apabila ditanya tentang keistimewaan puasa hari Isnin, baginda menjawab: “Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itulah juga al-Quran (Iqra’) mula diturunkan kepadaku” (Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud).

Berdasarkan kiraan takwim tentang tarikh, hari dan umur Rasulullah SAW inilah,  Ulama sejarah Syeikh Safiy al-Rahman al-Mubarakfuri dalam kitab sirahnya berkata: “Nabi dilantik pada hari Isnin 21 Ramadhan bersamaan 13 Ogos 610 Masihi. Hari Isnin Ramadhan pada tahun itu pula (pada perkiraan ahli falaq) jatuh pada 7, 14, 21 & 28.”

Nas lain juga menyebut malam al-Qadar hanya jatuh pada malam ganjil. Oleh itu malam ke 21 adalah yang paling sesuai untuk dikatakan sebagai tarikh Nuzul al-Quran kepada nabi SAW di Gua Hira’ (al-Rahiq al-Makhtum, ms 70-71).

Ulasan : Pendapat ini merupakan cetusan ijtihad Syeikh Safiy al-Rahman al-Mubarakfuri berdasarkan penelitian beliau terhadap hadis Qatadah dan kiraan takwim dengan mengambil kira malam Lailatul-Qadar yang ganjil. Umumnya hadis nabi menyebutkan Lailatul-Qadar boleh berlaku pada malam ganjil mahupun genap pada 10 terakhir Ramadhan.


Pendapat (3)    = 24 Ramadhan

Pendapat ini disandarkan kepada sabda nabi: “Diturunkan Suhuf Ibrahim pada malam pertama Ramadhan, Taurat pada 6 Ramadhan, Injil pada 13 Ramadhan, Zabur pada 18 Ramadhan dan al-Quran pada 24 Ramadhan (Musnad Ahmad).” 

Syeikh Al-Bani menilai hadis ini Hassan dan Syeikh Ahmad Shakir  menilai sanad hadis ini sahih. 

Manakala Al-hafiz Ibn Hajar berkata: “Pendapat ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah  al-Baqarah ayat 185 dan surah al-Qadr ayat 1. “

Boleh jadi malam itu adalah malam al-Qadr untuk tahun itu, ketika al-Quran diturunkan secara sekaligus dari langit ke 7 ke langit dunia itu. Kemudiannya al-Quran diturunkan kepada nabi SAW bermula dengan Iqra’ juga pada malam ke 24 Ramadhan (Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari).

At-Tabari juga ada menyebutkan satu riwayat dengan sanadnya menerusi Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas RA katanya : " Al-Quran diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz pada malam 24 Ramadhan yang kemudian ia ditempatkanya di Bait Al-Izzah.”

Ulasan :  Pendapat yang lebih kuat tentang turunnya Al-Quran ialah pada malam Isnin, tanggal 24 Ramadhan bersamaan 13 Ogos 610 M.  Ini berdasarkan perkara-perkara berikut ;

1). Hadis marfu’ sahih dan diperakui tokoh-tokoh hadis, sperti sedia maklum permasalahan agama perlu dirujuk kepada nas Al-Quran dan Hadis.

2). Matan hadis dengan jelas menyebutkan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadhan.

3). Maksud atau mafhum hadis diterima pakai oleh ulama muktabar dari kalangan ahli hadis dan para mufassirin. Rujuk kata-kata al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Qurtubi dan al-Hafiz Ibnu Kathir.

Pencerahan Keadaan : Penentuan tentang bilakah tarikh tentang nuzul Quran bukannya menjadi fokus utama umat islam sebaliknya sejauh mana kesyukuran kita dan bagaimana sikap kita umat Islam dengan Al-Quran sama ada dari segi pembelajaranya, pemahamanya, pemgamalanya dan yang penting pematuhannya.

Tanggungjawab kita terhadap hak-hak Al-Quran terkandung dalam beberapa prinsip iaitu:

1)     Tilawah. Bacaan bertajwid.

2)     Tafsir. Faham isinya.

3)     Tadabbur. Penghayatan.

4)     Tatbiq. Perlaksanaan isinya.

5)     Tahfiz. Hafaz sekadar termampu kerana hafazan  
        membantu proses perlaksanaan.

Oleh itu sewajarnya, hari penurunan/penyempurnaan Al-Quran adalah hari raya bagi umat Islam. 

Seorang Yahudi berkata kepada Umar : "Kamu membaca satu ayat (al-Ma’idah ayat 3), sekiranya ayat sedemikian turun kepada kami nescaya kami akan jadikannya hari raya."

Umar menjawab : "Ia turun pada hari Arafah dan hari Jumaat (sememangnya ia hari raya) (Sahih al-Bukhari)." -  Firman Allah dalam surah Al-Ma’idah ayat 3 ;

Ertinya: "Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu."

Yahudi tersebut berkata demikian kerana Taurat juga diberikan kepada nabi Musa secara sekali gus pada 10 Zulhijjah. Baginda AS menerimanya selepas bermunajat selama 40 hari bermula 1 Zulkaedah (al-A’raf ayat 142-145) (Tafsir al-Tabari).

No comments:

Post a Comment