Saturday, April 26, 2014

Solat Fardu 40 waktu di Masjid Nabi

Solat 40 waktu di Masjid Nabawi


Riwayat yang menyebut adanya kelebihan bersolat 40 waktu, iaitu menunaikan 40 solat fardu (8 hari) adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra., bahawa Nabi saw bersabda :-

"Barangsiapa bersolat 40 solat (yakni, solat fardu) di dalam masjidku tidak terputus solatnya ditulis baginya (pertama) terpelihara dari neraka dan (kedua) dijauhkan dari azab dan (ketiga) dipelihara dari sifat-sifat nifaq (atau, menjadi orang munafiq)." [Hadis Imam Ahmad, dalam Musnad].

Status (kedudukan) hadis ini dipertikaikan. Imam Haithami menjelaskan didalam Majma' al-Zawaid mengatakan, Imam Tirmudzi meriwayatkan sebahagiannya. Hadis ini diriwayatkan sepenuhnya oleh Imam Ahmad, dan Imam Tabarani didalam Awsat, periwayatnya adalah tsiqah (dipercayai).

Menurut Imam Mundhiri didalam al-Targhib wa al-Tarhib bahawa periwayat didalam rantaian dari periwayatan Imam Ahmad adalah sangat sahih.

Namum demikian terdapat pertikaian mengenai salah seorang periwayat yang bernama Nabith ibn Umar yang dikatakan tidak dikenali.

Perlu diingat bahawa walaupun ada yang berpendapat hadis ini lemah (Dhaif), ia masih lagi boleh diamalkan didalam ruang lingkup Fadhail Amal.  Amalan ini sudah menjadi tradisi umat Islam melakukannya.

Menurut Dr Abdullah al-Faqih, beberapa ulama' percaya bahawa jika sesuatu amalan didasarkan pada dalil (hadis) yang bukan PALSU, In Sha Allah ia adalah benar. Tambah beliau, maka adalah dinasihatkan melakukan amalan tersebut menurut hadis.

Menurut ulama', latihan 40 waktu solat itu merupakan praktik asas bagi seseorang itu menjadikan solat berjemaah sebagai amalan penghidupan mereka sekembalinya ke tanah air masing-masing. (Lihat buku Madinah Munawarah : kelebihan dan sejarah, karangan al-Fadhil Dr Abdul Basit Abdul Rahman).

Umat Islam digalakkan banyak melakukan solat di Masjid Nabi sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahawa solat di Masjid Nabi ganjaran 1000 kali dari masjid lain, kecuali Masjid al-Haram.
Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW telah bersabda : "Melakukan sekali sembahyang di dalam masjidku (Masjidil nabawi di Madinah) ini adalah lebih baik daripada 1,000 kali sembahyang dalam masjid yang lain melainkan Masjidil Haram."

Dari  Jabir RA bahawa Rasulullah SAW bersabda : "Satu sembahyang di masjidku lebih afdhal daripada 1,000 sembahyang di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram di Mekah dan satu sembahyang di Masjidil Haram pula lebih afdhal daripada 100,000 sembahyang di masjid-masjid yang lain."

Terdapat sebuah hadis yang statusnya HASAN mengenai kelebihan bersolat 40 hari di Masjid Nabawi. Hadis dari Anas bin Malik, bahawa Rasulullah :saw bersabda :

"Barangsiapa bersolat berjemaah 40 hari dan mendapat Takbir al-Ihram (bersama Imam), akan ditulis kepadanya 2 perkara; dia akan selamat dari Api Neraka dan dia akan selamat dari Nifaq (munafik)" [Riwayat Imam al-Tirmizi].

Hadis diatas ini menjelaskan solat 40 hari, dan bukan 8 hari (40 waktu).

Kesimpulan

1). Amat digalakkan memperbanyakkan solat di Masjid Nabi SAW, dimana ganjarannya adalah 1,000 kali dari masjid lain. Amalan 40 waktu boleh diamalkan sebagai motivasi "kelebihan amal" dan hadis tersebut bukanlah sepakat ulama' menolaknya.

2). Amalan 40 waktu ini adalah sebagai diharap dapat mentarbiah, melatih dan membentuk sikap cintakan solat berjemaah di masjid, atau bagi yang mampu, bolehlah menunaikan solat berjemaah 40 HARI di Masjid Nabawi.

Adalah rugi dan malangnya jika peluang masa 8-9-10 hari semasa di Madinah hanya dihabiskan kerana bersiar-siar atau tidur semata-mata dan bersolat sendirian dibilik hotel.


Rujukan Asal : http://www.al-ahkam.net/home/content/sj-05-0534-solat-40-waktu-di-masjid-nabawi

No comments:

Post a Comment