Friday, September 6, 2013

Waktu Afdal Qiamullail

Waktu Afdal Qiamullail


Ulama fiqah bersepakat bahawa waktu qiamullail ialah selepas solat Isyak sehingga terbit fajar subuh. Cuma mereka berbeza pendapat berkenaan waktu yang afdal melakukannya. Jumhur ulama berpendapat bahawa waktu yang afdal melakukannya ialah:

Pertama
Jika malam dibahagikan kepada enam bahagian, maka waktu afdalnya ialah pada empat perenam (4/6) atau lima perenam (5/6) malam,  iaitu diharapkan sekitar jam 1.30 pagi – 4.30 pagi waktu Malaysia.

Sabda Rasulullah : "Solat yang paling disukai Allah ialah solat (Nabi) Dawud dan puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa (Nabi) Dawud. Baginda tidur separuh malam, dan bangun pada satu pertiga daripadanya (daripada separuh akhir) dan tidur pada satu perenamnya. Baginda berpuasa satu hari dan berbuka satu hari." (Riwayat al-Bukhari)

Kedua
Jika malam dibahagikan kepada dua bahagian, maka separuh kedua (2/3) malam itu adalah lebih afdal kerana kurangnya maksiat pada kebiasaannya.

Rasulullah bersabda : "Tuhan kita turun pada setiap malam ke langit dunia ketika berbaki satu pertiga akhir malam, lalu berfirman: "Ses-iapa yang berdoa kepada-Ku, Aku akan perkenankan doanya. Sesiapa yang meminta kepada-Ku, Aku akan berikan kepadanya. Sesiapa yang memohon ampun kepada-Ku, Aku akan mengampunkannya."  (Riwayat al-Bukhari)

Ketiga
Jika malam dibahagikan kepada tiga bahagian, maka bahagian pertengahan (1/2) malam itu adalah lebih afdal kerana pada ketika itu ramai orang yang lalai.

Ibadat terasa lebih berat dan orang yang solat juga sedikit. Cuma ulama Maliki menyatakan bahawa sekiranya seseorang sudah biasa bangun malam, maka waktu afdal baginya ialah satu pertiga akhir malam. Sekiranya seseorang itu tidak biasa bangun, maka afdal dia melakukannya pada awal malam sebagai berjaga-jaga.


Qiamullail sepanjang malam

Ulama Syafii dan Hambali me­nyatakan makruh melakukan qiamullail sepanjang malam. Pendapat mereka bersumberkan hadis daripada Aisyah :

"Aku tidak mengetahui Nabi membaca al-Quran semuanya pada satu malam, tidak juga Baginda solat sehingga subuh pada satu malam, tidak juga puasa sebulan penuh kecuali Ramadan." (Riwayat Muslim)

Begitu juga dengan hadis dari­pada Amru bin al-As ketika Nabi bersabda kepadanya: "Tidakkah aku dikhabarkan bahawa kamu berpuasa pada siang hari dan qiamullail pada malam hari?" Aku menjawab: "Benar, wahai Rasulullah."

Baginda bersabda: "Janganlakukan demikian. Puasalah dan berbukalah (puasa sehari dan berbuka sehari), qiamullaill dan tidurlah. Sesung-guhnya jasad kamu ada hak ke atas kamu, mata kamu ada hak ke atas kamu. Pasangan kamu ada hak ke atas kamu dan tetamu kamu ada hak ke atas kamu." (Riwayat al-Bukhari)

Mereka hanya mengecualikan malam-malam khusus berdasarkan hadis Aisyah: "Sesungguhnya Nabi apabila masuk sepuluh terakhir Ramadan, Baginda akan berqiamulail, mengejutkan ahli keluarga dan mengetatkan kain (tidak mendatangi isteri)." (Riwayat  Muslim).


Wallahu a’lam.

No comments:

Post a Comment