Monday, August 15, 2011

Yang Menarik Tentang Al-Quran

20 FAKTA MENAKJUBKAN

TENTANG AL-QURAN


21.   Perkataan Solihaat’ (Baik) = 168 kali dalam Al-Quran, dan
        Perkataan Sayyi’aat’ (buruk) = 168 kali dalam Al-Quran.

22.   Perkataan Malaikat’ = 88 kali dalam Al-Quran,  dan
        Perkataan Syaitan’ = 88 kali dalam Al-Quran.

23.   Perkataan Mauta’ (kematian) = 145 kali dalam Al-Quran, dan 
        Perkataan Hayaat’ (kehidupan) = 145 kali dalam Al-Quran.

24.   Perkataan ‘Sab’a Samawaat’ (7 lapis langit) diulang-ulang 7 kali dalam Al-Quran

25.   Perkataan ‘Syahr’ (bulan) diulang-ulang 12 kali dalam Al-Quran.

26.  Jumlah perkataan ‘dunya’ dan ‘akhirat’ dalam Al-Quran diulang-ulang sama
       banyak iaitu 114 kali dalam Al-Quran.

27.   Ayat Al-Quran yang mengandungi 23 huruf ‘Kaf’ didalamnya ialah
       Ayat 282 Surah Al-Baqarah

28.   Ayat yang terkandung didalamnya 25 kata ganti nama (dhomir mu’annast : hunna
       ialah Surah An-Nuur ayat 31.

29.   Ayat ‘Fabiayyi Aalaa’I Robbikuma Tukazzibaan’ diulang-ulang dalam Surah 
       Rahman sebanyak 31 kali.

30.  Ayat Al-Quran yang disebutkan didalamnya perkataan ‘fiihi’ secara bersebelahan              terdapat dalam Surah At-Taubah, ayat 108.

"Jangan engkau sembahyang di Masjid itu selama-lamanya, kerana Sesungguhnya Masjid 
(Qubaa' yang engkau bina Wahai Muhammad), yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari 
mula (wujudnya), sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. didalam Masjid itu ada 
orang-orang lelaki yang suka membersihkan (mensucikan) dirinya; dan Allah mengasihi 
orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin)."

31.   Lima (5) nama bukit yang ada disebut dalam Al-Quran
1) Bukit Sofa
2) Bukit Marwa
3) Bukit Arofah
4) Bukit Sinai
5) Bukit Judiy.

32.   Dua (2) alatan sahaja yang ada disebut iaitu Pen (Al-Qolam) dan Pisau (Sikkiin).

33.   Empat (4) jenis buah-buahan sahaja iaitu buah Tiin, buah Anggur, Kurma dan buah 
       Delima.

34.   Unsur logam yang ada disebut dalam Al-Quran ;
1) Emas (Az-Zahab)
2) Gangsa (Al-Fiddoh)
3) Besi (Al-Hadid)
4) Tembaga (An-Nuhaas).

35.    Terdapat 3 jenis ukuran disebutkan dalam Al-Quran iaitu :
1) Luas (Al-Arod) dalam Surah A’li-Imran ayat 133
2) Hasta (Az-Ziraa’) dalam Surah Al-Haaqqah ayat 32
3) Tinggi (Tuul) dalam Surah Al-Isra’ ayat 37

36.    Sebanyak 27 jenis binatang, burung dan serangga yang pelbagai jenis
        disebut dalam Al-Quran.

37.   Angka terbesar disebut dalam Al-Quran ialah 100,000 ribu (Surah Sooffat, 147) 
        sementara angka terkecil ialah Satu persepuluh (Al-Mi’syar) dalam Surah Saba’ 
        ayat  45.

38.   Terdapat 5 jenis warna yang disebut dalam Al-Quran iaitu :
1) Merah (Al-Ahmar)
2) Kuning (Al-Asfar)
3) Putih (Al-Abyad)
4) Hitam (Al-Aswad)
5) Hijau (Al-Akhdar).
           
39.   Nama bulan-bulan islam yang ada disebut secara jelas dalam Al-Quran ialah bulan 
        Ramadhan dan bulan Muharram.

40.   Nama matawang yang disebut jelas dalam Al-Quran ialah Dinar, dalam Surah A’li-
       Imran ayat 75.


Sambungan daripada catatan lalu (Fakta 1-20) lihat di pautan ; 
http://muamalatmurni.blogspot.com/2011/08/fakta-menarikk-tentang-al-quran.htmlNo comments:

Post a Comment