Wednesday, January 16, 2013

SOALAN YANG PERLU DIJAWAB OLEH IBU BAPA.

SOALAN YANG PERLU ANDA JAWAB
SEBAGAI IBU BAPA.

APAKAH JAWAPAN ANDA UNTUK 10 SOALAN BERIKUT ?

Panduan :  
Jawapan Anda hendaklah berdasarkan skor markah di bawah iaitu  ;

1 = Satu Kali Dalam Seminggu       = 1 Markah

2 = Dua Kali Dalam Seminggu       = 2 Markah

3 = Tiga Kali Dalam Seminggu       = 3 Markah

4 = Empat Kali Dalam Seminggu     = 4 Markah

5 = Lima Kali Dalam Seminggu       = 5 Markah

6 = Enam Kali Dalam Seminggu      = 6 Markah

7 = Tujuh Kali Dalam Seminggu      = 7 Markah

 A.   Komunikasi dengan anak

Soalan
Skor
Jawapan
1.     Berapa kerap anda berbincang dengan anak anda tentang kemajuan pelajarannya?

2.     Berapa kerap anda mendengar cerita dari anak anda tentang peristiwa yang berlaku di sekolahnya?

3.     Berapa kerap anda mengambil tahu tentang kerja rumah anak anda?

4.     Berapa kerap anda mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak anda?

5.     Berapa kerap anda bertukar-tukar fikiran dengan anak anda?


 B.    Sokongan Kecemerlangan anak

Soalan
Skor
Jawapan
1. Berapa kerap anda memberi pujian dan rangsangan kepada anak anda?

2. Berapa kerap anda memberi dorongan/motivasi kepada anak anda?

3. Berapa kerap anda mengadakan aktiviti membaca bersama dengan anak anda?

4. Berapa kerap anda membimbing menyiapkan kerja rumah kepada anak anda?

5. Berapa kerap anda memberi bimbingan/tiusyen kepada anak anda?


NOTA :
1. JUMLAHKAN SKOR MARKAH DI BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B
2. JUMLAH SKOR MARKAH PENUH BAHAGIAN A = 35 MARKAH DAN B = 35MARKAH

SOALNYA : BERAPAKAH SKOR ANDA?

Sekiranya jumlah skor markah anda untuk bahagian A dan B rendah/sederhana buatlah sesuatu penambahbaikan jika anda perihatin dan sayangkan anak anda.


No comments:

Post a Comment